Huiskilon Arki

Toiminta Huiskilossa

KASVATUSYHTEISÖ

Mitä kasvatusyhteisö tarkoittaa Huiskilossa?

Kasvatusyhteisöön kuuluvat lapsen vanhemmat ja päiväkodin henkilöstö, jotka käyvät yhteistä vuoropuhelua lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. Vanhempi on ammattilainen oman lapsensa asioissa ja näitä asioita pyritään huomioimaan mahdollisimman paljon lapsen arjessa Huiskilossa. Yhteisessä keskustelussa lapselle läheiset aikuiset kuulevat myös lasta ja hänen ajatuksiaan.

MITÄ TOIMINNALLISUUS ON?

Lapsi on luonnostaan toiminnallinen ja utelias kaikkea uutta kohtaan. Erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä tuetaan lapsen yksilöllistä halua tutkia, liikkua ja touhuta arjessa. Aikuisen tehtävänä on olla esimerkkinä ja mukana näissä oppimistilanteissa.

Mikkelin kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma

Miksi MONTESSORIPEDAGOGIIKKA?

Montessoripedagogiikka tukee lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja auttaa häntä tekemään itse. Me aikuiset tuemme ja kannustamme lasta kokeilemaan, oppimaan ja innostumaan montessoritehtävien parissa työskentelyyn. Montessoripedagogiikka kasvattaa lasta sosiaalisuuteen sekä yrityksen että erehdyksen kautta antaa ihmettelyn ja oppimisen iloa jo 1 –vuotiaasta lähtien aina esikouluikään saakka. Itsenäisyyden, oma-aloitteisuuden ja itsetunnon kehityksen tukeminen ovat erityisen tärkeitä lapsille. Me aikuiset kuuntelemme lasta ja huomioimme hänen kiinnostuksen kohteensa, annamme aikaa ja tarjoamme kokeilun kautta ratkaisuja.

Lisätietoja: montessori.fi

Mikä ihmeen EASEL® ?

EASEL®, Experiential Social Emotional Learning, on tunnetaitovalmennuksen tai tunnekasvatuksen integratiivinen työmuoto, joka hyödyntää kokemuksellisia ja elämyksellisiä elementtejä ja yhdistää ohjauksen periaatteisiin keskeisiä elementtejä vaikuttavaksi osoitetuista ohjauksen, opetuksen ja tunnekasvatuksen ja terapian työmuodoista.

Peruskysymys EASELissä on ”kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa”. EASELin näkemyksen mukaan tunnetaitoja opitaan/vahvistetaan parhaiten yhdessä vuorovaikutuksessa sellaisten kanssa, joilla on itsellään hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä riittävä tilanneherkkyys. Pelkkä tunnetaitojen opettaminen ei vahvista lasten ja nuorten tunnetaitoja yhtä tehokkaasti kuin oppiminen kokemuksellisesti vuorovaikutuskohtaamisissa. Tehokkaissa tunnetaitovalmennusohjelmissa yhdistyy psykoedukaatio, kokemuksellinen oppiminen, ohjattu reflektio ja yksilöllinen ohjaus ryhmäprosessissa. (Lisätietoja: https://www.easeltraining.fi/mika-easel/)

EASEL® on yksi työmuoto Huiskilossa, jonka avulla vastaamme lasten tunnekasvatuksen tarpeeseen kohtaamalla lasten erilaisia tunteita päivittäin ja erilaisissa tilanteissa. Aikuiset ovat lasten tukena hankalissa tunteissa ja omalla rauhoittavalla esimerkillään ohjaavat lasta toimimaan oikein. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta voimakkaasta tunteesta huolimatta, toiminta ja käytös tulee olla toisia kunnioittavaa. Aikuiset tukevat lasta rakentamaan yhteyden toisiin uudelleen, hankalista tilanteista huolimatta.