Rakennuksen historia

Aliupseeriklubin toimitalona tunnettu rakennus valmistui vuonna 1894 sairaalan kaakkoispuolelle Urpolan tilan ja kasarmialueen rajalle, uuden Savon rautatien lähelle.

Talo vihittiin käyttöön Nikolai II:n hääjuhlallisuuksien oheistapahtumana marraskuussa 1894. Venäläiskaudella 1903-09 talossa oli venäläisten tilapäinen rukoushuone, kunnes Pyhälle Yrjölle pyhitetty kirkko valmistui Linnanmäelle lähelle rakennusta.

Rakennusta käytettiin aliupseerikerhona 1918 alkaen tai pian sen jälkeen. Taloon lisättiin parakkimainen juhlasalisiipi 1940-luvulla.

Rakennuksen nimitykset ovat vaihdelleet käytön mukaan: aliupseeriklubi, aliupseerikerho, toimiupseerikerho, päällystökerho, myös puuklubi. MAMK:in omistuksessa oppilasyhdistys kunnosti talon talkoilla kahvilaksi; International Café Labraksi.

Rakennus oli pitkään tyhjillään, kunnes Etelä-Savon kampuskiinteistöt ryhtyi peruskorjaamaan rakennusta lattiasta kattoon. Tällä hetkellä Päiväkoti Huiskilo vuokraa tiloja päiväkotitoimintaan.