logo_2016_huiskilo_bw_w_12

Tervetuloa tutustumaan!

Huiskilon arki

Huiskilo

Toiminta Huiskilossa

KASVATUSKUMPPANUUS

Mitä kasvatuskumppanuus tarkoittaa Huiskilossa?
Kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhemmat ja päiväkodin henkilöstö käyvät yhteistä vuoropuhelua lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. Vanhempi on ammattilainen oman lapsensa asioissa, joita päivähoidossa pyritään huomioimaan lapsen arjessa. Yhteisessä keskustelussa lapselle läheiset aikuiset kehittävät kykyään kuulla myös lasta ja hänen ajatuksiaan.

MITÄ TOIMINNALLISUUS ON?

Lapsi on luonnostaan toiminnallinen ja utelias kaikkea uutta kohtaan. Erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä tuetaan lapsen yksilöllistä halua tutkia, liikkua ja touhuta arjessa. Aikuisen tehtävänä on olla esimerkkinä ja mukana näissä oppimistilanteissa.

 

Mikkelin kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma

Huiskilon omavalvontasuunnitelma ja tietosuojaseloste

HUISKILON ARVOT

Yhteisöllisyys: Meillä Huiskilossa on tärkeää hyvä yhteishenki ja kaikkien viihtyminen päiväkodissa.


Asiakaslähtöisyys:
Huiskilon asiakkaina ovat perheet kokonaisuudessaan, vanhempi/vanhemmat sekä lapsi. Meille on tärkeää saada palautetta toiminnastamme, jotta voimme kehittyä vielä paremmiksi.


Avoimuus:
Huiskilon toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Tiedotamme toiminnastamme säännöllisesti ja asiakkaat voivat aina kysyä toiminnastamme.

Huolenpitoa huomisista

Tutut aikuiset, maittava kotiruoka, riittävä lepo ja riittävät rajat luovat lapselle turvallisen ympäristön, jossa on hyvä kasvaa ja kehittyä tulevaisuuden aikuiseksi.

Ulkoilua uudella tavalla

Aikuisen tehtävänä on näyttää esimerkkiä ja toimia mukana innostamassa lapsia erilaisiin toimintoihin.

Iloa ainakin sata kiloa

Lapselle tuottaa iloa leikki, kaverit, ja onnistumiset. Lisäksi lapsen arkeen mahtuu monenlaisia tunteita, joita hän voi tuntea turvallisten aikuisten kanssa. Tunnetaitoharjoittelu onkin osa päivittäistä toimintaamme.

Satuja sadoittain

Satuja lukemalla tuetaan lapsen mielikuvitusta ja kielellisten taitojen kehittymistä. Siksi meillä luetaan päivittäin.

Kavereita kaikille

Jo pienelle lapselle kaverit ovat tärkeitä ja lapsuudessa solmitut ystävyyssuhteet voivat kestää aikuisuuteen saakka. Kavereiden saaminen ei välttämättä ole helppoa, vaan siihen tarvitaan aikuisen tukea ja tunnetaitoharjoittelua.

Innostusta ihmeisiin

Lapsi tutkii ja ihmettelee luonnostaan uusia asioita. Luomalla oppimisympäristö lapsilähtöiseksi, jokaisella lapsella on mahdollisuus tutkia ja ihmetellä omia kiinnostuksen kohteitaan.

Leikkejä luovasti

Leikki kehittää lapsen mielikuvitusta, kielenkehittymistä, sosiaalisia taitoja ja luovuutta, siksi leikki on tärkeä osa arkeamme.

Oppia omiin tarpeisiin

Jokainen lapsi kehittyy ja kiinnostuu asioista omaan tahtiinsa. Montessori-pedagogiikka tukee lapsen yksilöllistä kehittymistä.

Huiskilon aikuiset

Ketkä teidän lapsia Huiskilossa kasvattaa?

Huiskilon arkea pyörittää varhaiskasvatuksen opettajat/yrittäjät Soila Järvinen ja Sanna Sensio sekä varhaiskasvatuksen opettaja, neljä lastenhoitajaa sekä keittäjä-siistijä.

“Perustimme Huiskilon halusta tarjota perheille laadukasta päivähoitoa pienessä yksikössä montessoriajatus sydämmissämme. Teemme töitä lapsia kuunnellen ja perheiden kasvatustyötä tukien.”

dsc_0127_3
Montessoritehtaviä

Miksi
MONTESSORIPEDAGOGIIKKA?

Montessoripedagogiikka tukee lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja auttaa häntä tekemään itse. Me aikuiset tuemme ja kannustamme lasta kokeilemaan, oppimaan ja innostumaan montessoritehtävien parissa työskentelyyn. Montessoripedagogiikka kasvattaa lasta sosiaalisuuteen sekä yrityksen että erehdyksen kautta antaa ihmettelyn ja oppimisen iloa jo 1 –vuotiaasta lähtien aina esikouluikään saakka. Itsenäisyyden, oma-aloitteisuuden ja itsetunnon kehityksen tukeminen ovat erityisen tärkeitä lapsille. Me aikuiset kuuntelemme lasta ja huomioimme hänen kiinnostuksen kohteensa, annamme aikaa ja tarjoamme kokeilun kautta ratkaisuja.

Lisätietoja: montessori.fi

yhteystiedot

Osoite

Tarkk’ampujankuja 4
50100 Mikkeli

Sähköposti

huiskilo@huiskilo.fi

Sosiaalinen media

Facebook

Yhteydenotto

captcha txt Ei luettavissa? Vaihda teksti.